Competiția interdisciplinară "Cuvinte Jucăușe" a reunit concurenți din Republica Moldova, Serbia, Ucraina, Ungaria și România

Peste de 300 de copii au participat la Concursul Județean "Cuvinte Jucăușe" organizat de Palatul Copiilor Arad în parteneriat cu ISJ Arad,  Asociația Generală a Învățătorilor din România și Liceul Special „Sf. Maria” Arad.  Competița a reunit participanți  de la școlile românești din Republica Moldova, Serbia, Ucraina, Ungaria  și concurenți  din 13 județe, din țară.

    Iată că, de curând, s-a finalizat Concursul „CUVINTE JUCĂUȘE”, ediția a V-a, cuprins în CAEJ Arad 2022, poz. 109 - Proiect județean interdisciplinar cu participare internațională de Creație literară, Jurnalism și Artele spectacolului de teatru pentru copii.
   Argumentul acestui demers, început cu mulți ani în urmă de către Cercul de Teatru de păpuși/marionete și Cercul Redacție presă/ Radio-TV, l-a constituit organizarea unui proiect de activități educative pentru dezvoltarea de competenţe în planul creativităţii și al relaţionării, în cadrul unui climat de bucurie, înţelegere şi comunicare empatică, prin cultivarea, valorificarea și păstrarea limbii române în unitățile de învățământ din România și străinătate, în domeniile Creație literară și Artele spectacolului de teatru pentru copii.
  
Concursul a devenind un prilej mult așteptat de a descoperi copii și tineri români minunați ce au înclinații spre aceste forme culturale și ulterior, de a-i impulsiona să-și dezvolte aceste talente. În plus, prin aceste forme de manifestare, aceștia își pot transmite propriile gânduri, sentimente și preocupări caracteristice generației din care fac parte.
   Credem cu ardoare că prin acest proiect interdisciplinar copiii și tinerii îşi dezvoltă competenţele de comunicare, astfel încât să înţeleagă, să selecteze şi să transmită la rândul lor mesaje originale, expresive, creative şi interesante.
   Cooperarea între disciplinele înrudite propuse în acest proiect oferă copiilor prilejul de a-și dezvolta și exersa inteligența emoțională, empatia, valorile, însușirile şi atitudinile proprii în viață.
    Concursul interdisciplinar „CUVINTE JUCĂUȘE” a fost lansat către școli, licee, palate și cluburi ale copiilor cu tematici variate prin care elevii să fie implicați în activitățile extrașcolare sau curriculum la decizia școlii (opționalul de educație teatrală) și să participe la secțiunile concursului: Creație literară/Jurnalism (Poezie/ Reclama radio/„Limba noastră-i o comoară” – secțiune dedicată exclusiv școlilor românești din străinătate, pentru cultivarea și păstrarea limbii române peste hotare) și Artele spectacolului de teatru pentru copii (Scriere dramatică/ Scenografie/ Joc de rol prin momente scenice individuale sau colective de teatru/teatru de animație: monolog, dialog, recital, spectacol, pantomimă, teatru radiofonic)
   Pentru buna desfășurare a evenimentului parcurs indirect în perioada martie-noiembrie 2022 s-au implicat prof. Mihaela Andrei, prof. Manuela Codrean și colegi de sprijin din alte comisii metodice de la Palatul Copiilor Arad, precum și partenerii de proiect: prof. înv. primar Viorel Dolha, colegii săi de la Asociația Generală a Învățătorilor din România și prof. Carina A. Baba Ienășel de la Liceul Special „Sf. Maria” Arad.
   Făcând o statistică putem menționa faptul că lucrările elevilor au venit atât din România (13 județe), cât și din 4 țări din străinătate + o unitate administrativă autonomă, după cum urmează: R. Moldova, Serbia, Ucraina, Ungaria, R. Moldova Unitatea Administrativ-Teritorială din Stânga Nistrului.
   La acest concurs au participat elevi și profesori din 33 unități educaționale românești, din care 24 școlare și 9 extrașcolare, precum și 13 unități școlare și extrașcolare din străinătate. Au fost jurizate astfel creații/lucrări/producții/produse artistice ale aproximativ 300 elevi, implicați în diferitele secțiuni.
     Din juriu au făcut parte: inspector pentru limba și literatura română, prof. Kuschausen Cristina, prof. înv. primar Groza Claudiu , prof. Cândea R. Florica -  Salon Cultural Gutenberg, prof. Ioana Tiulea, prof. Carina A. Baba Ienășel, prof. Mihaela Andrei, prof. Kohn Haynalka, prof. Tomșa Daniela, prof. Mica-Prundeanu Anca,prof. Hărduț Corina, prof. Morfi Pîrvu Adina, prof. Negoi Adriana,prof. Dolha Viorel,prof. Soos Edina, prof. Uiegar Florentina Gina, prof. Moisescu Ariana și prof. Codrean Manuela.
    Concursul interdisciplinar „CUVINTE JUCĂUȘE” a devenit în timp o posibilitate minunată pentru profesori de a practica activități ce presupun metode moderne de predare-învățare-evaluare, cum ar fi jocul de rol/reportajul etc., descoperind astfel copiii talentați, recunoscându-se astfel rolului terapeutic al activităților educative prin gestionarea emoțiilor și cultivarea încrederii în propriile abilități de către copii și tineri.

Așteptăm cu entuziasm ediția a VI-a în anul 2023 care se va desfășura în direct (etapa județeană) și indirect (etapa regională) ca să cunoaștem copii/tineri minunați și profesori animați de aceleași convingeri!

 Mai multe fotografii din cadrul secțiunii Artele spectacolului de teatru pentru copii  https://drive.google.com/drive/folders/15VknhISnZgczapoAoU7h75vHGDUwH1hD...

 

Prof. Mihaela Andrei – Cercul Teatru de păpuși/marionete, Palatul Copiilor Arad