Pentru natură, pentru un aer curat. Mascota eco, concurs de desene/pictură/ desene realizate pe calculator și dans pentru natură

Motto: "Frumusețea naturii este egalată numai de frumusețea sufletului." (Victor Hugo)

     Instituțiile de învățământ, prin destinația şi rolul lor, asigură cadrul adecvat în care se desfășoară un complex de formare a elevilor, atât sub aspect instructiv, cât şi sub aspect educativ. Reprezintă un factor important care contribuie la dezvoltarea personalităţii umane.
    Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora.
    Cunoscând interesul copiilor pentru activități practice/spectacole/proiecte dedicate protejării naturii, disponibilitatea lor de a se implica în activități care le pun în valoare creativitatea, imaginația şi bucuria lor de a se exterioriza prin realizarea de obiecte personalizate și spectacole dedicate mediului, naturii și protejării noastre personale, am considerat oportună şi interesantă abordarea acestei teme pentru un parteneriat, care să includă copii din învățământul formal și nonformal. Această alegere a fost întâmpinată cu entuziasm, atât de către copii, cât şi de către cadrele didactice partenere, şi cu deplin asentiment din partea părinţilor.
    Ne-a revenit obligaţia de a organiza activităţi extracurriculare de calitate, care să-i implice activ pe copii, să-i provoace la căutări, cugetări, alegeri, acţiuni. Este important ca aceste activități să acopere cât mai multe domenii, cât mai variate şi să răspundă intereselor copiilor, să ducă la dezvoltarea personalităţii lor, sub toate aspectele.
   Copiii, devin din ce în ce mai activi, mai creativi, mai plin de imaginație. Pentru a valorifica cât mai bine acest potențial, proiectul Pentru natură, pentru un aer curat! și-a propus să dezvolte această comoară canalizând-o spre capacitatea de a lega prietenii bazate pe sinceritate, încredere reciprocă, altruism, pasiuni şi interese comune. Copilul trebuie să știe că talentul și munca sa, pot să îl ajute să își aleagă o carieră, o profesie, un drum de urmat în viață!
   Prin activităţile proiectului ne-am propus să aducem în prim plan creațiile și lucrările copiilor, le-am insuflat plăcerea de a lupta pentru un mediu sănătos și propice dezvoltării lor personale.
   Obiectivele proiectului au fost atinse, am realizat postere cu tema 5 Iunie – Ziua Mediului, copiii și-au dezvoltat simţul estetic, am lucrat în echipă, au fost organizate de activități de ecologizare în curtea instituției de învățământ, am identificat problemele de mediu din vecinătatea comunităţii de care aparținem, am pus în valoare aptitudinile artistice prin realizarea de desene tematice și a unei mascote.
   Echipa de proiect a fost alcătuită din prof. Ioana Teodora Lung – director Palatul Copiilor Arad, prof. Lidia Both – profesor Informatică – Multimedia la Palatul Copiilor Arad, prof. dr. Alina Carmen Lazăr – profesor Geologie – Informatică la Palatul Copiilor Arad - filiala Clubul Copiilor Pecica. Parteneri de proiect: Clubul Copiilor Chișineu-Criș, Filiala Lipova, Clubul Copiilor Valea Jiului, Colegiul Național „Vasile Goldiș”, Arad, Liceul Tehnologic Forestier - Școala Gimnazială Waldorf, Râmnicu Vâlcea, Palatul Copiilor Brașov, Școala Gimnazială „Șerban Vodă”, București
    Lucrările realizate în cadrul Concursului - Pentru natură, pentru un aer curat!, Mascota eco, Concurs de desene/pictură și desene realizate pe calculator și Dansăm pentru natură! sunt expuse aici..
    Prin acest proiect de parteneriat educaţional, am dorit să oferim copiilor ocazia de a se manifesta creator, arătându-ne viziunea lor asupra mediului, ei având astfel ocazia să-şi dezvolte spiritul creativ obţinând satisfacţii maxime.

Prof. dr. Alina Lazăr
Coordonator Cercul de Geologie – Informatică

Clubul Copiilor Pecica