Premii la șah pentru elevii de la Palat

La concursul organizat cu copiii din grupa pregatitoare din orașul nostru, elevii de la Palatul Copiilor Arad s-au clasat pe primmele locuri, la băieți Curcan Luca iar la fete, Nan Carla. La băieți podiumul a fost completat de copiii de la Palat, după cum urmează: pe locul II - Tot David, iar pe locul III - Briciu Patrick. O comportare bună au avut și Bontea Gilbert, Câmpeanu Vlad, Ștefu Seebastian iar la fete, Mara Istocescu.

La concursul organizat, la Gyula, de ziarul Foaia Romanescă, elevii de la Palatul Copiilor Arad au obținut următoarele rezultate: locul I - Hălmăjan Iulian, Hălmăjan Fabian, Tus Paul, Crisan Elena; locul II - Miculit Vlad, Tus Oana, Moldovan Răzvan, Crișan Cristina, iar locul III - Guiu Lorena.

Prof. Cosma Mitică, Cercul de Șah Palatul Copiilor Arad