Concurs Interdisciplinar “Copilărie, Bucurie și Jurnalism”

Regulament de participare

Concursul, aflat la prima ediție, a luat naștere din dorința de a stimula dragostea elevilor pentru activităţile extraşcolare. Acestea trebuie să fie pentru copii mai captivante decât cele impuse de programele școlare. Dorim ca proiectul nostru să fie realizat la nivel județean în anul şcolar viitor.

Scop: Stimularea talentului copiilor și îndrăgirea actului creator.

Grup țintă: Elevi cu aptitudini în domeniul artistic și literar. Pot participa elevii înscrişi la Palatul Copiilor Arad și cluburile școlare, afiliate.

Loc de desfășurare: Palatul Copiilor Arad

Durata:

4 - 15 iunie – trimiterea lucrărilor

16 - 17 iunie - jurizarea/premierea

Proiectul va fi susţinut teoretic şi practic de prof. Manuela Codrean - Cercul de Jurnalistică, prof. Mihaela Andrei - Cercul de Teatru de Păpuși.

Colaboratori: prof. Lidia Both, prof. Cohn Hajnalka, prof. Nesmerak Bianca

Parteneri media: Jurnal Arădean, Glasul Aradului.

Resurse materiale: Finanţarea se va realiza din resurse proprii.

 

Concursul va cuprinde patru secţiuni, după cum urmează:

1. Secţiunea Creaţie literară, cu subsecţiunea Poezie

2. Secţiunea Fotografie

3. Secţiunea Text jurnalistic, cu subsecțiunea Ştire

4. Secţiunea Interpretare/Teatru de păpuși

 

Precizări specifice secţiunilor

1. Secțiunea Creație literară - Poezie

Elevii vor crea o poezie amuzantă, pe o temă liber aleasă. Pot participa elevii claselor 0 - XII. Clasele 0 - I - maxim o strofă Clasele II - IV- maxim 2 strofe Clasele V- XII - maxim 4 strofe Creațiile elevilor de clasele 0 - I, coordonați de același profesor, pot fi trecute pe aceași pagină, cu condiția ca pe verso să fie specificate datele de identificare.

2. Secţiunea Fotografie

Elevii vor trimite o fotografie în format “jpg.” având ca temă : “Arad, oraşul meu drag!” Participă elevii claselelor V - XII. Nu se acceptă fotografii care au fost publicate sau au participat la alte concursuri. Fişierele trimise vor fi intitulate: Nume_Prenume_Titlul_lucrarii_Sectiunea (Ex.: Dana_Popescu_Malul Mureșului_ Fotografie). Fișierele „jpg.” însoțite de Fișa de înscriere, vor fi trimise pe adresa manuelacodrean@yahoo.com. Imaginile să nu fie prelucrate în programe pentru editare foto, gen Photoshop.

3. Secțiunea Text Jurnalistic – Ştire

Elevii vor redacta o ştire imaginară, pentru presa scrisă, având ca subiect: “Prima expediție pe Marte”. Pot participa elevii claselor II - XII. Ştirea trebuie să se încadreze în maximum jumătate de pagină, să conțină cele trei părți esențiale ale piramidei răsturnate (lead-ul, corpul știrii și finalul) și să citeze cel puțin o sursă. Alte precizări: La primele trei secțiuni un elev poate participa cu maximum 2 creații, în total. Toate textele vor fi redactate în Times New Roman, 12, cu diacritice, format A4, spațiere single. Titlul lucrării va fi scris în Times New Roman, 14, bold. Titlul lucrării, numele și prenumele elevului, clasa, numele și prenumele profesorului coordonator, precum și numele cercului pe care îl conduce - vor fi scrise pe verso, cu majuscule. În fișa de înscriere, în dreptul secțiunilor se va trece titlul lucrării. Nerespectarea acestei condiţii atrage eliminarea lucrării din concurs.

Creațiile împreună cu fișa de înscriere, vor fi puse într-un plic și predate la secretariatul Palatului Copiilor Arad, cu mențiunea: pentru Concursul interdisciplinar “Copilărie, Bucurie și Jurnalism”, în atenția prof. Manuela Codrean. Colegii din județ le vor trimite pe adresa: Palatul Copiilor Arad, Bvd. Revoluției, nr. 69. Creațiile premiate vor fi publicate pe aradon.ro, Glasul Aradului şi în Revista Menestrel (www.menestrel.ro) Jurizarea: Vor fi punctate: originalitatea, corectitudinea, creativitatea, respectarea cerinţelor de redactare.

Din juriu vor face parte profesori de specialitate din cadrul Palatului Copiilor Arad și redactori de la Jurnalul Arădean și Glasul Aradului. Premierea: Se vor acorda locurile I, II, III și mențiune. Elevii participanți vor primi diplome.

4. Secțiunea Interpretare

Pot participa elevi din clasele 0-VII, desfăşurarea în concurs prezentându-se pe categorii de vârstă apropiate. Concursul de interpretare va consta în prezentarea unei scenete scurte de maxim 10 minute. Sceneta poate fi din literatura scrisă sau poate fi creată de copii, pe teme libere. Sceneta poate fi prezentată ca teatru dramatic sau teatru de păpuşi/ animaţie. Participările vor fi departajate în 2 subsecţiuni: dramatic şi animaţie. Elevii vor veni cu recuzita proprie, decoruri sau păpuşi/ marionete de teatru. Pentru teatru de păpuşi se va asigura paravanul de joc. Se va asigura sonorizarea celor care au pregătit sceneta cu fond muzical, prezentându-se cu ilustraţia muzicală pe un memory-stick. Jurizarea: Jurizarea va fi realizată având în vedere: prezenţa scenică, dicţia, expresivitatea mânuirii păpuşii, regia, creativitatea, originalitatea.

Din juriu vor face parte profesori de specialitate de la Palatului Copiilor Arad. Premierea: Se vor acorda locurile I, II, III și mențiune. Elevii participanți vor primi diplome. Contact:

Secţiunile creație literară, fotografie, text jurnalistic: prof. Manuela Codrean - tel. 0745 817 249; email- manuelacodrean@yahoo.com

Secțiunea interpretare: Prof. Mihaela Andrei – tel. 0731 729 175; email- andreimicaela@yahoo.com