Start la Concursul Regional Interdisciplinar “Cuvinte jucăușe”

Palatul Copiilor  Arad organizează un concurs în care se pot valorifica talentele scriitoricești și artistice  ale copiilor. Este vorba despre Concursul Regional Interdisciplinar “Cuvinte jucăușe”, aflat la a IV-a ediție. În organizarea evenimentului se vor implica în special profesorii Mihaela Andrei, Manuela Codrean, Ariana Moisescu, Nadina Szakacs de la Palatului Copiilor Arad, precum și  prof. Viorel Dolha, președintele  Asociației Generale a Învățătorilor din România.

Înscrierea se face pe baza Fișei de înscriere și expedierea creațiilor, astfel încât:

 • Înscrierea la etapa județeană se va face până la data de 17 martie 2019, iar organizatorii concursului vor face o selecție a creațiilor până în data de 21 martie 2019.
 • Toate creațiile calificate în etapa județeană, indiferent de secțiune, vor intra în etapa regională.
 • Etapa județeană la secțiunea ARTELE SPECTACOLULUI DE TEATRU PENTRU COPII (participarea directă este obligatorie pentru participanții din județul Arad) va avea loc în data de 22 martie 2019.
 • Participanții din alte județe, dar și din străinătate vor trimite creațiile până la data de 31 martie 2019.

 

Rezultatele concursului vor fi expediate până în data de 17 mai 2019.

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE pe secțiuni:

 

I. CREAȚIE LITERARĂ – secțiune cu participare indirectă la toate fazele (județeană, regională)

 • Această secţiune are următoarele subsecţiuni: Jurnalism şi Poezie;
 • Un profesor poate participa cu maxim 5 lucrări la secțiunea poezie;
 • Toate textele vor fi redactate cu font Times New Roman, size 12, cu diacritice, format A4, spaţiere Single;
 • Titlul lucrării va fi redactat cu font Times New Roman, size 14, Bold, cu diacritice;
 • În fişierele .doc vor fi menţionate în partea dreaptă jos a lucrării: numele, prenumele, clasa elevului și instituția de unde provine;
 • Fişierele .mp4/.avi/.mov vor fi intitulate: Nume_prenume_școala_profesor.mp4/ echipa_școala_profesor.mp4;
 • Formularele de înscriere şi creațiile de la secţiunea Creaţie literară (jurnalism/poezie amuzantă) vor fi trimise doar pe adresa de e-mail: manuelacodrean@yahoo.com
 • Formularele de înscriere şi creațiile de la secţiunea Creaţie literară (poezie – gimnaziu/liceu) vor fi trimise doar pe adresa de e-mail nadinaszakacs@yahoo.com
 • Fişierele .mp4/.avi/.mov pot fi trimise prin wetransfer.com
 • La secțiunea „Limba noastră-i o comoară” vor trimite lucrări doar participanții de la școlile românești din străinătate, pe adresa de e-mail vioreldolha@gmail.com
 • Participanții din țară, de la secțiunea Creație literară ( cu excepția celor din municipiul Arad) vor trimite un plic, în care se află un alt plic autoadresat, timbrat, fișa de înscriere semnată de profesor, acordul de parteneriat semnat și ștampilat de directorul unității (acordul este facultativ), pe adresa: Palatul Copiilor Arad, Bulevardul Revoluției 69. Pe plicul trimis se vor trece și următoarele informații: Concursul Regional “Cuvinte jucăușe”, pt. prof. Manuela Codrean sau pt. prof Nadina Maria Szakacs, în funcție de secțiune. Plicul autoadresat este necesar pentru trimiterea diplomelor.
 • Descrierea subsecțiunilor:

 

1.Jurnalism: Spot TV promoțional

Elevii vor realiza un spot TV promotional cu tema “ Școala mea. Elevii participanți de la palate și cluburi au ca temă “Palatul Copiilor/Clubul Copiilor”. Acesta trebuie să aibă durata de maxim 25 secunde. Un profesor poate participa cu cel mult 5 spot-uri realizate de copii individual/în echipă, preferabil în formatul .mp4/.avi/.mov

 • Categorii de vârstă: elevii claselor V - VI, VII - VIII, IX – XII.

 

2. Poezie:

a. Poezie amuzantă

 • Elevii vor crea o poezie amuzantă având ca temă Ursulețul Martinică”.

Categorii de vârstă: elevii claselor III – IV

 

b. Poezie

 • Elevii vor crea o poezie având ca temă Timpul”.

Categorii de vârstă: elevii claselor V - VI, VII - VIII, IX – XII.

c. „Limba noastră-i o comoară” – secțiune dedicată exclusiv școlilor românești din străinătate, pentru cultivarea limbii române peste hotare. Lucrările vor fi trimise doar pe adresa de e-mail vioreldolha@gmail.com

Categorii de vârstă:

 • elevii claselor II – IV
 • elevii claselor V - VI
 • elevii claselor VII – VIII
 • elevii claselor IX-XII

 

II. ARTELE SPECTACOLULUI DE TEATRU PENTRU COPII – secțiune cu participare directă și indirectă la faza județeană, și participare indirectă la faza regională

 • Această secţiune are următoarele subsecţiuni: Spectacol teatru de animație, Monolog teatral, Scriere dramatică, Scenografie;
 • Concursul se adresează elevilor din ciclul primar, gimnazial și liceal din toate formele de învățământ (formal sau nonformal);
 • Formularele de înscriere, filmările, scrierile dramatice și fotografiile cu creații scenografice vor fi trimise pe adresa de e-mail: andreimicaela@yahoo.com, iar creațiile scenografice vor fi expediate către Palatul Copiilor Arad, bd-ul Revoluției, nr. 69, Arad, Jud. Arad, coordonatori secțiune prof. Mihaela Andrei (tel. 0770179129) și prof. Ariana Moisescu (tel.0726733186);
 • Descrierea subsecțiunilor:

 

 1. Spectacol – cu participare directă și indirectă
 • Concursul de animaţie va consta în evoluţia elevului/ elevilor într-un recital sau scenetă de teatru de animaţie;
 • Tematica de repertoriu este liberă și trebuie să exprime universul de preocupări al copiilor și tinerilor;
 • Trupa de animaţie va avea un colectiv de cel mult 10 copii;
 • Durata piesei de teatru nu trebuie să depăşească 25 de minute; momentele de animaţie care nu se încadrează, nu vor fi luate în considerare la jurizare;
 • Participarea presupune selecția prealabilă a elevilor la o fază anterioară etapei de concurs la care se înscriu;
 • Spectacolele cu participare directă se vor desfășura conform unui program stabilit în prealabil și va fi comunicat participanților;
 • Profesorul coordonator al participantului la secțiunea spectacol va prezenta ilustraţia muzicală pe un memory-stick în format .mp3;
 • Paravanul și sonorizarea sunt asigurate de organizator;
 • Decorurile specifice sunt asigurate de către trupa participantă;
 • Spectacolul cu participare indirectă presupune înregistrarea spectacolului de animație jucat de elevi, cu camera de filmat sau telefon;
 • La finalul filmării, fiecare elev se va prezenta/își va prezenta personajul animat, pentru ca juriul să vizualizeze și să evalueze corect elevii implicați;
 • Înregistrările se vor expedia, la alegere, pe următoarele căi:

- link pe youtube;

- wetransfer.ro;

- DVD expediat pe adresa Palatului Copiilor Arad, B/dul Revoluției, nr. 69, Arad, în atenția prof. Andrei Mihaela;

 

 1. Monolog teatral – cu participare directă și indirectă
 • Concurenţii vor pregăti un monolog/ poezie, având ca suport personaje din literatură sau creație proprie, iar tema va fi liberă;
 • Monologul teatral cu participare directă se va desfășura la faza județeană;
 • Monologul teatral cu participare indirectă presupune înregistrarea lui cu camera de filmat sau telefon;
 • La finalul filmării, fiecare elev se va prezenta, pentru ca juriul să vizualizeze și să evalueze corect elevii implicați;
 • Înregistrările se vor expedia, la alegere, pe următoarele căi:

- link pe youtube;

- wetransfer.ro;

- DVD expediat pe adresa Palatului Copiilor Arad, B/dul Revoluției, nr. 69, Arad, în atenția prof. Andrei Mihaela;

 

3. Scriere dramatică/ scenete pentru teatrul de animație – participare indirectă

 • Elevii vor crea scenete originale, putându-se inspira din povești, basme, fabule etc. din literatura română sau universală;
 • Scenetele premiate vor deveni parte din fondul de inspirație pentru dramatizările scenice ale edițiilor viitoare ale concursului și vor fi incluse într-o colecție specială;
 • Un elev/ echipă de elevi poate participa cu maxim 2 lucrări originale;
 • Toate scenetele vor fi redactate cu font Times New Roman, size 12, cu diacritice, format A4, spaţiere Single;
 • Titlul lucrării va fi redactat cu font Times New Roman, size 14, Bold, cu diacritice;
 • În fişierele .doc/.docx vor fi menţionate pe prima pagină, în partea dreaptă sus a lucrării: Nume_Prenume_clasa_instituția;

 

 1. Scenografie/ Ateliere de lucru cu expoziție tematică – cu participare directă și indirectă;
 • Concursul se desfășoară în cadrul unor ateliere de lucru;
 • Echipajele se pot forma pe grupe de vârste 9 – 14 ani și 15 – 18 ani, sau mixte, recomandat în 3-4 elevi în echipaj, după opțiunea cadrelor didactice coordonatoare;
 • Proba de concurs va consta în crearea unui produs din lumea teatrală (décor, fundal decor, machetă, păpușă, recuzită, element scenografic, paravan de teatru de păpuși);
 • Pe produsele artistice vor fi notate numele creatorilor (elev/ echipa_clasa_instituția_profesor coordonator)
 • Se vor utiliza cât mai eficient materiale reciclabile, vopsele, materiale inedite etc.
 • Echipajele cu participare directă pot fi ajutate cu materiale, timp și spațiu pentru creație, dacă solicită, la anunțarea participării la concurs;
 • Se va crea o expoziție tematică scenografică în care vor fi valorificate creațiile copiilor (panotarea creațiilor);
 • Participarea directă presupune participarea creației la expoziția tematică;
 • Participarea indirectă presupune expedierea creațiilor fotografiate, alături de copiii care le-au conceput;
 • Participarea la acest concurs presupune o selecție prealabilă a elevilor, la o fază anterioară etapei la care se înscriu în acest concurs.

 

Juriul concursului va fi format din actori, profesori de specialitate din învățământul formal și nonformal și alte personalități ale Aradului;